Groepsaanbod kelderplafond isolatie

Voor kelderplafond isolatie werd een prijsvraag georganiseerd vooraf aan het project. Dit heeft geleid tot prijs- en kwalitatieve afspraken met de 2 winnende partner-aannemers: Isolteam en Isolblow.  

De afgesproken basisprijzen voor kelderplafond isolatie variëren (in de meeste gevallen) van 24 €/m² tot 54 €/m² (excl. BTW). Dit verschil is redelijk groot door het groot verschil aan isolatiematerialen, kelderstructuren en functies van de kelder.

Meer info over de werking en het traject bij kelderplafond isolatie, vind je hier.

Werkzaamheden binnen dit groepsaanbod

  • De nodige veiligheidsmaatregelen en bescherming
  • De plaatsing van de isolatie
  • De plaatsing van een dampscherm (niet steeds noodzakelijk)
  • De opkuis van de werken

Niet inbegrepen: De kelder voldoende leegmaken zodat de isolatiewerken gemakkelijk kunnen plaatsvinden.

Types kelderplafondisolatie binnen dit groepsaanbod

Afhankelijk van de opbouw en functie van de kelder, zijn 4 verschillende isolatietypes mogelijk:

Spuitisolatie met icynene (geen PUR)

Spuitisolatie met icynene vormt de goedkoopste manier om kelders te isoleren (vanaf 24 €/m2). Het wordt bijna alleen toegepast in kruipkelders, gezien de afwerking helemaal niet mooi is.

Plaatisolatie

Plaatisolatie is de meest toegepaste vorm van isolatie op betonnen kelderplafonds van opslagkelders (niet kruipkelders). Meestal worden hiervoor PIR platen gebruikt omdat deze relatief dun zijn. Een ecologischere variant hiervan is Resolschuim.

Klanten die kiezen voor een mooiere afwerking, komen vaak terecht bij houtvezelplaten. In sommige omstandigheden (bijvoorbeeld oneffen plafondoppervlaktes) worden nog andere platen gebruikt.

Zachte isolatie of inblaasisolatie

Zachte isolatiematten (zoals glaswol) en inblaasisolatie (zoals cellulose) worden vooral toegepast bij kelderplafonds met een houtstructuur. Deze komen vooral nog voor bij heel oude huizen. In dat geval wordt eerste en dampscherm geplaatst tussen de houten roostering en wordt de isolatie meestal afgewerkt met een afwerkingsfolie of -plaat.

Normering

  • Isolatiewaarde voldoet minimum aan R-waarde 3,0 (premie Fluvius)
  • Plaatsing dient te gebeuren volgens voorschriften fabrikant en de betreffende STS en NBN EN normen
  • Met de aannemer werden ook diverse afspraken gemaakt met betrekking tot veiligheid, voorafgaande controles en toepassing van bepaalde materialen zoals een dampscherm in specifieke omstandigheden.