Basisbegeleiding GROTE WERKEN

Werkwijze

Bij een basisbegeleiding voor grote werken (raamvervanging, gevelisolatie, warmtepompen en dakisolatie) worden onderstaande stappen gevolgd. Tijdens het gratis bezoek van de renovatie-adviseur kan je ervoor kiezen om de uitgebreide begeleiding er bij te nemen.

 

Boek je belmoment

Meld je aan via het inschrijvingsformulier en boek meteen een belmoment met de renovatie-adviseur van Energent. Tijdens het telefoongesprek maakt de adviseur een inschatting over de omvang van de werken en de geschikte aannemer.

Bezoek van de renovatie-adviseur

Na het telefonische intakegesprek wordt een afspraak gemaakt voor een plaatsbezoek door de renovatie-adviseur van Energent.

Tijdens dit plaatsbezoek krijg je:

  • Een algemeen energie-advies voor je huis. Je krijgt hiervan ook een verslag.
  • Feedback over offertes die je eventueel al hebt.

De renovatie-adviseur stelt op basis van bovenstaande een vervolgtraject voor.

 

Aanvraag offerte

Hier zijn twee mogelijkheden:

  1. Indien je zelf al goede offertes hebt, wordt geen nieuw offertedossier opgesteld.
  2. Indien je nog geen (goede) offertes hebt, wordt een uitgebreid offertedossier opgemaakt en uitgestuurd naar maximaal twee partner-aannemers.

 

Controle en beoordeling offerte

De partner-aannemer stuurt jou daarna de offerte, met de renovatie-adviseur in cc. De renovatie-adviseur controleert de offerte op prijs, kwaliteit en technische aspecten en bespreekt dit met jou. Krijg je ter vergelijking graag een extra offerte, dan kan je die zelf aanvragen bij een aannemer naar keuze. Ook deze offerte kan gecontroleerd worden door de renovatie-adviseur.

 

Uitvoering

Als je de offerte goedkeurt, voert de partner-aannemer de ingreep binnen een redelijke termijn uit.

 

Waarom is dit een groepsaanbod?

Elke aannemer die offertes maakt binnen dit project heeft bij Energent (de projectuitvoerder) een goede reputatie op vlak van prijs en kwaliteit. Ze hebben in het kader van dit project een overeenkomst gesloten rond diverse aspecten zoals kwaliteit van uitvoering en communicatie. Ze zijn daarom partner-aannemers.

De deelnemers van het groepsaanbod kunnen echter naast deze offerte steeds een andere offerte opvragen op eigen initiatief. Als bij verschillende deelnemers blijkt dat deze tweede offerte een betere prijskwaliteit heeft dan die van de partner-aannemers, stopt de samenwerking tussen Energent en de partner-aannemers en wordt een nieuwe partner gezocht. Op die manier worden de partner-aannemers permanent gestimuleerd om hun prijs scherp te houden. In die zin is hun prijszetting lager dan in een normale situatie en is er dus sprake van een groepsaanbod.