Uitgebreide begeleiding GROTE WERKEN

Voordelen

Een startgesprek met de aannemer

Bovenop de gratis begeleiding zal de renovatie-adviseur een startgesprek inplannen met de door jou gekozen aannemer, ter voorbereiding van de uitvoering van de werken. Tijdens dit startgesprek (dat telefonisch of ter plaatse kan doorgaan) worden volgende zaken nog eens overlopen:

  • timing van de werken
  • specificaties uit het offertedossier (welke materialen, welke aansluitingen,…)
  • aandachtspunten bij de uitvoering, zoals vb. koudebruggen of kabeltrajecten
  • aandachtspunten bij de afwerking 

Daarnaast mag je bij de uitgebreide begeleiding ook rekenen op:

  • nauwgezette opvolging van jouw dossier door de renovatie-adviseur. (vb: timing offerte en uitvoering in de gaten houden)
  • een werfbezoek tijdens of na de uitvoering.

 

Werkwijze

Boek je belmoment

Meld je aan via het inschrijvingsformulier en boek meteen een belmoment met de renovatie-adviseur van Energent. Tijdens het telefoongesprek maakt de adviseur een inschatting over de omvang van de werken en de geschikte aannemer.

Adviesbezoek van de renovatie-adviseur

Na het telefonische intakegesprek wordt een afspraak gemaakt voor een plaatsbezoek door de renovatie-adviseur van Energent.

Tijdens dit plaatsbezoek krijg je:

  • Een algemeen energie-advies voor je huis. Je krijgt hiervan ook een verslag.
  • Feedback over offertes die je eventueel al hebt.

De renovatie-adviseur stelt op basis van bovenstaande een vervolgtraject voor.

Opmaak offertedossier

De renovatie-adviseur stelt een offertedossier op met daarin alle details en opmetingen die nodig zijn voor de partner-aannemer om een correcte offerte op te maken. Dit offertedossier wordt uitgestuurd naar maximaal twee partner-aannemers. Afhankelijk van de aard van de werken, gaat dit om een offerte vanop afstand of is een plaatsbezoek door de partner-aannemers wenselijk.

Controle en beoordeling offertes

De partner-aannemers bezorgen jou je offerte, en sturen die ook naar jouw renovatie-adviseur. Die controleert de offertes op prijs, kwaliteit en technische aspecten en bespreekt dit met jou. Indien nodig zal de adviseur terugkoppelen naar de aannemer. Eventuele extra offertes worden ook meegenomen in de beoordeling door je renovatie-adviseur.

Uitvoering en werfbezoek

Indien de uitgebreide begeleiding wenselijk blijkt en jij hiervoor kiest, onderteken je de samenwerkingsovereenkomst en betaal je € 200 (per ingreep).

Nadat je de offerte van de aannemer hebt goedgekeurd, plant de renovatie-adviseur een startgesprek in.

Wanneer je zicht hebt op de uitvoeringsdatum, kan je een werfbezoek door de renovatie-adviseur aanvragen. Deze komt dan langs tijdens of na de uitvoering en stuurt bij waar nodig.